VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Migrering av data

Migrering innebär att befintlig information förs över från de system som ska avvecklas till Millennium. Utgångspunkten är att med bibehållen patientsäkerhet flytta över så lite information som möjligt.

Utrustning som datorer och medicinteknisk utrustning kopplas upp till Millennium.

Varje kommun har sina egna systemlösningar, ofta flera system per kommun beroende på verksamhetsområde (hemsjukvård, skolhälsovård med mera). För vårdplanering med VGR så används det gemensamt förvaltade systemet SAMSA som alltså ersätts av Millennium.

VGR, kommuner och privata vårdgivare ansvarar själva för att extrahera och preparera data från de egna källsystemen för migrering till det format som leverantören av Millenniu, Cerner, och leverantörens migreringsverktyg kräver.

På VGR:s webb Vårdskiftet finns mer information om migrering av data Länk till annan webbplats..

Senast publicerad