VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Beslut i FVM Klinisk ledning

FVM Klinisk ledning ansvarar för att Millennium anpassas i enlighet med nationella och regionala riktlinjer för processer i vården och att systemet blir ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten.

På VGR:s webb Vårdskiftet publiceras samtliga beslut av FVM Klinisk ledning Länk till annan webbplats..


Generisk Läkemedelsordination - PDF Pdf, 144 kB.

Information till Implementeringsansvariga gällande Generisk Läkemedelsordination

Denna information gäller legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal inom elevhälsans medicinska insats och hemsjukvården.

De som behöver informationen i kommunen är

  • Inom elevhälsan skickas den till utbildningsförvaltningen, verksamhetschef HSL för EMI, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA
  • Inom den kommunala hemsjukvården skickas den till Socialförvaltningen, verksamhetschef HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Det är viktigt att beslutet skickas ut till ovan ansvariga inom kommunen oavsett vilken option kommunen valt p.g.a att det kommer att beröra alla kommuner mer eller mindre beroende på vilken option kommunen valt.

Alla som berörs kommer att få utbildning om de nya arbetssätten innan implementering av Millennium.

Sprid informationen i din organisation!

Vid frågor kontakta din lokala Implementeringsansvariga i din kommun eller fvmvastkom@vastkom.se

Text

Senast publicerad