VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur tas besluten för anpassningen?

FVM Klinisk Ledning är en beslutande grupp, i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö som VGR driver, med syfte att säkerställa att standardisering och anpassning av Millennium sker i linje med lagstiftning, nationella och regionala regler och riktlinjer samt att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. FVM Klinisk Ledning ska dessutom stötta och bidra till att FVM utvecklas åt rätt håll så att målsättningarna uppnås.​

FVM Klinisk Ledning har till uppdrag att​

  • fastställa standardisering och förändringar av processer, arbetsflöden och roller samt kliniskt och administrativt innehåll i relation till Millennium​
  • säkerställa att ovanstående följer beslutade regionala och nationella regler och riktlinj
  • säkerställa eskalering av förändringsbehov i regionala och nationella regler och riktlinjer​
  • så långt som möjligt ska beslut fattas utan eskalering

FVM Klinisk Ledning tar beslut när arbetströmmarna inte kan ta beslut själva.

  • 90% - Konsensusbeslut med förankring i linjen via verksamhetsexperter och referensgrupper. Beslut med tvärgående påverkan och/eller då man ej är överens i arbetsströmmen eller med förvaltningarna, tas i SoKi Klinisk Ledarskap
  • 9% - Beslut med stor påverkan på verksamheten och/eller programmet
  • 1% - Vid eskalering från Klinisk Ledning behöver kanslifunktionen i VGR involveras

Vilka beslut har tagits av FVM klinisk ledning?

På VGR:s webb Vårdskiftet finns en sammanställning över samtliga beslut i FVM Klinisk ledning Länk till annan webbplats..

Senast publicerad