VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur går anpassningen till?

  • De 300 verksamhetsexperterna ingår i team inom olika kliniska och administrativa designområden, samt inom diagnostik och utredning. Designområdena kallas arbetsströmmar och det finns ett 20-tal.
  • Varje arbetsström leds av en processledare från VGR och en lösningsexpert från Cerner. Verksamhetsexperterna deltar i designsessioner och informationsinsamling för att ta fram gemensamma processer och arbetssätt. Teamen ska också ge input till andra arbetsområden som är närliggande eller integrerade, så att vi får en fungerande helhet.
  • När ett team har tagit ett designbeslut skickas det vidare för att byggas rent tekniskt i Millennium. Steg två därefter är designverifiering, som innebär att man säkerställer att designen blev som tänkt.
  • Verksamhetsexperterna hämtar in information från nätverk inom sitt område och stämmer vid behov av med både referensgrupper, kompetensråd och med andra arbetsströmmar och med nätverk inom det egna yrket.
  • FVM Klinisk ledning, ett av delprojekten inom FVM-programmet, säkerställer att designen av Millennium sker i enlighet med nationella och regionala riktlinjer och att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. Minst 90 procent av designbesluten ska tas i arbetsströmmarna, nära verksamhetsexperterna, men övergripande strategiska eller principiellt viktiga beslut samt frågor som av någon anledning behöver lyftas en beslutsnivå, går till FVM Klinisk ledning.

Här kan du läsa mer om hur besluten tas för anpassningen/designen.

Här kan du läsa mer om de olika arbetsströmmarna på VGR:s webb Länk till annan webbplats..

Senast publicerad