VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Designa IT-stödet och anpassa arbetssätt

För att få full nytta av IT-stödet krävs att vi anpassar det för VGR och kommunernas behov i Västra Götaland. Vi behöver enas om gemensamma begrepp, processer och arbetssätt. Arbetet pågår med att anpassa Millennium med hjälp av verksamhetsexperter från kommunal hälso- och sjukvård samt elevhälsa.

Västra Götalandsregionen har köpt ett vårdinformationssystem, men det handlar inte bara om att ersätta ett system med ett annat. Med stöd av framtagna arbetsflöden som beskriver hur västsvensk vård fungerar och hur hela patientresan ser ut kan vi ställa krav på vad vi behöver i systemet och hur det bör fungera. På så sätt tar vi inte med oss dåliga lösningar från de gamla systemen och där det behövs får vi nya arbetssätt som gynnar såväl vårdmedarbetarna som patienten.

Jobba så lika som möjligt

Samarbetet i Framtidens vårdinformationsmiljö handlar om hur vi ska jobba i framtiden; så lika som möjligt, så olika som det är nödvändigt. Det är det standardisering handlar om. Att standardisera arbetsprocesserna gör att vården blir mer jämlik. Standardisering ger även hög kvalitet på klinisk information. Vi får bättre möjligheter att analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk data och information som samlas in och lagras, både till forskning, utveckling och verksamhetsledning. Det blir enklare att få fram underlag för beslut och ständiga förbättringar inom verksamheten.

Genom att skapa en gemensam informationsstruktur möjliggörs informationsutbyte mellan huvudmännen. Data kan återanvändas, exempelvis för analys och uppföljning, för att på så sätt undvika dubbeldokumentation. För att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut, krävs att data benämns, kodas och används på samma sätt.

Arbetet med att anpassa systemet utifrån våra arbetsprocesser pågår under 2021-2022. Verksamhetsexperterna kommer sedan att återkomma för finjusteringar. Kommunernas verksamhetsexperter har mandat att ta beslut som gäller samtliga kommuner. Här kan du läsa mer om verksamhetsexperternas ansvar och roll.

Här kan du läsa mer om hur anpassningen/designarbetet går till.

Ett så kallat Förarbete föregår själva designen. Här kan du läsa om förarbetet.

Beslut i FVM klinisk ledning

FVM Klinisk ledning ansvarar för att Millennium anpassas i enlighet med nationella och regionala riktlinjer för processer i vården, och att systemet blir ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten för kliniska frågor. FVM Klinisk ledning tar övergripande strategiska beslut eller beslut som på annat sätt är principiellt viktiga. På VGR:s webb Vårdskiftet listas ett urval större beslut Länk till annan webbplats.

Kommun-optionerna

Det kan komma upp frågor som inte ska till Klinisk ledning, dvs inte är av klinisk art. Kommun-FVM kommer koordinera ett arbete för att låta kommunerna ta beslut i sådana frågor.

Senast publicerad