VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Avrop kommunala optioner 2020

VGR bjöd in kommunerna att teckna optioner i avtalet med Cerner om Millennium. En option är en icke-bindande möjlighet att köpa något extra med ett eget pris utöver det som upphandlats.

Dock går det inte att om en kommun inte tecknat sig för en av optionerna, i senare läge teckna sig för fler optioner.

Här är en sammanställning av de tre optioner som erbjöds och vad respektive kommun valde att teckna sig för.

Sammanställning över vilken kommun som tecknat sig för vilken option i avtalet med VGR och Cerner om Millennium.

Senast publicerad