VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Verksamhetsexpert

Verksamhetsexperter är de som kan mycket inom sitt område. De bidrar i utformningen av Millennium och definierar samt beslutar om regiongemensamma processer och arbetssätt. Verksamhetsexperterna ska sedan testa och utvärdera funktionaliteten i Millennium.

Option 1, informationsutbyte:

Helena Svensson, arbetsterapeut, Trollhättans stad (subject matter expert, SME-29) 

Ida Johansson, fysioterapeut, Mariestads kommun (SME-30) 

Jenny C Conradsson, MAS, Lerums kommun (SME-31)

Anna Joelsson, biståndshandläggare äldreomsorg, Tidaholms kommun (SME-339)

Sara Blomqvist, biståndshandläggare äldreomsorg, Göteborgs Stad (SME-342)

Jessica Ek, SIP Gemensam information och tjänstesamordning, GITS (SME-353)

Solveig Högberg, processledare Gemensam information och tjänstesamordning , GITS (SME-354)

Gunilla Augustsson, sjuksköterska och systemförvaltare, Vänersborg kommun (SME-388)

Ellen Larsson, biståndshandläggare barn och unga, Tranemo kommun (SME-340)

N.N., biståndshandläggare socialpsykologi och missbruk (SME-341)

Karin Ström, specialpedagog, Göteborgs Stad (SME-343)

Marjut Bäckström, skolsköterska, Trollhättans Stad (SME-344)

Björn Vesterlund, MAS, Göteborgs Stad (SME-053 )

 

Arbetsström Kärnfunktioner:

Eva MK Hansson, digitaliseringsstrateg, Göteborgs Stad (SME-329)


Vill du veta mer?

På VGRs webb Vårdskiftet förklaras uppdraget och rollen Länk till annan webbplats. närmare.

Senast publicerad