VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekrytering till FVM

Här hittar du de olika roller som vi rekryterar till inom projektet FVM. Under tid söker vi kompetenser till olika råd och verksamhetsexperter men även projektanställningar på ett eller två år.

Senast publicerad 2020-11-05

Senast publicerad 2020-11-05


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084