VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekrytering verksamhetsexperter option 2 och 3

För att FVM-programmet ska förstå kommunernas behov och förutsättningar behövs nyckelkompetens från kommunerna, så kallade verksamhetsexperter, med kompetens och kännedom kring kommunernas verksamheter, arbetssätt och behov.

Design av option 2 och 3

Det saknas fortfarande information om när designarbetet för option 2 och 3 kan inledas. Samtal pågår tillsammans med Cerner och VGR för att få klarhet. Även Lerum som avropat alla optioner i etapp 1 är involverade i dialogen.

Option 2 Elevhälsa omfattar 14 kommuner och gymnasieskolorna inom VGR. I arbetsströmmen ingår att standardisera arbetsflöden och arbetssätt inom elevhälsan, både för den medicinska insatsen och den icke medicinska insatsen.

Option 3 Kommunal hälso- och sjukvård omfattar nio kommuner inom kommunal hälso-och sjukvård och utförande enheter inom socialtjänsten. I arbetsströmmen ingår att standardisera arbetsflöden och arbetssätt.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084