VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunikation

VästKom informerar Västra Götalands 49 kommuner om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Detta gör vi genom en kontinuerlig, tydlig och målinriktad kommunikation och informationsspridning som genererar transparens, bygger delaktighet och svarar mot kommunernas behov.

Inom FVM sker vår kommunikation genom flera kanaler, men den sammanhängande och primära kommunikationskanaeln är vår hemsida. Här ska du som intressent, medarbetare eller politiker kunna hitta vad du söker eller få svar på dina frågor.

I högerspalten hittar du aktuellt material samt länkar till våra övriga kommunikationskanaler.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084