VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

SVT granskar programmet FVM

I ett reportage den 26 februari i belyser SVT satsningarna på digitalisering av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Bland annat intervjuas regiondirektör Ann-Sofi Lodin och programägare Ragnar Lindblad om arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

I programmet uppmärksammar SVT några områden där det finns osäkerhetsfaktorer kring funktionaliteten i det nya IT-stödet Millennium – bland annat hur systemet stödjer IVA- och anestesivård och läkemedelshantering samt förutsättningarna för att låta ett företags servrar hantera patientdata via så kallade molntjänster eller extern drift.

- Det här är problem och frågor som vi är medvetna om och arbetar intensivt för att lösa, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör. Vi befinner oss just nu i ett utvecklingsarbete av systemet och vår högsta prioritet är att alla delar är patientsäkra innan vi börjar använda dem.

- Bra att SVT uppmärksammar att FVM är ett stort och komplext införande som kräver mycket av alla parter. Systemet ska anpassas till svenska förhållanden för att fungera; både för invånare och medarbetare, säger Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom.

Sammanhållet vårdsystem för invånarna

VGR och programmet FVM välkomnar engagemanget i frågan och målet står fast – att uppnå ett sammanhållet och patientsäkert vårdsystem för invånarna i Västra Götaland och en modern arbetsmiljö för våra medarbetare.

- Vi är alla medvetna om att våra IT-stöd i vården har brister idag. Millennium kommer att skapa möjligheter för oss att leverera en mer jämlik hälso- och sjukvård med förbättrad medicinsk kvalitet. Här känner vi oss trygga med det system vi har valt, säger Ragnar Lindblad.

- Patienten, eleven eller invånaren ska inte behöva bekymra sig om vilken huvudman som ger vården eller det förebyggande hälsoarbetet. FVM är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet mellan vårdgivarna. Det handlar dels om systemet Millennium dels om nya förhållningssätt och arbetssätt säger Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom.

Länk till SVT:s långa reportage "Vården och IT-miljarderna Länk till annan webbplats." (21 minuter)

SVT gjorde även ett kortare nyhetsinslag utifrån reportaget ovan som sändes i de lokala nyhetssändningarna i Skåne.

Har du frågor så kontakta implementeringsansvarig i din kommun. Här hittar du kontaktuppgifter.

Senast publicerad