VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur går designarbetet med option 1, informationsutbyte?

Informationsutbyte mellan vårdgivare viktig del i samverkan för invånarna

Vilken information behöver delas mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård? Hur kan vårdgivarna kommunicera löpande med färre möten och mer tid till invånaren? Det har FVM:s mest tvärprofessionella arbetsgrupp med 22 verksamhetsexperter från VGR och kommunerna arbetat med under våren.

- Vi kommer få en IT-tjänst där vi kan planera alla insatser efter utskrivning oavsett utförare. Dessutom kan vi ha direktkontakt med fler när också elevhälsa och hela socialtjänsten ingår, säger Krister Bergkvist verksamhetsexpert, sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus och systemförvaltare av SAMSA.

 

Ny validering i höst

Arbetet utgår ifrån de överenskommelser och riktlinjer som huvudmännen har men tar också höjd för lagändringar. Valideringen i april gav ett gott resultat; 12 av 15 processer godkändes. Arbetet fortsätter under maj i samverkan med berörda arbetsströmmar som Medicinsk dokumentation och Dokumentation vårdprofession.

- Nu byggs Millennium. Efter sommaren kan vi se hur informationen flödar och ge ännu bättre feedback. Det är många frågetecken som behöver redas ut, säger Björn Vesterlund verksamhetsexpert och medicinskt ansvarig sjuksköterska i Göteborgs Stad.

 

Läkarnas information integreras

Under ett år utbyter 10,000 medarbetare information om ca 39,500 patienter i nuvarande systemet SAMSA där få läkare är delaktiga. Framöver kommer de siffrorna troligen att öka ordentligt tack vare en ny beslutad riktlinje i Västra Götaland för Samordnad individuell plan, SIP, ett verktyg som samlar alla vårdkontakter kring en individ. Såväl invånaren som medarbetaren har då enklare att veta vem som gör vad. När Millennium införs kommer dessa processer stödjas där för fortsatt utveckling av samverkan i Västra Götaland. Beslut som läkarna tar, exv. att en patient är utskrivningsklar, är information som automatiskt återanvänds vilket förenklar samverkan.

Senast publicerad