VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nuläge

Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM, lämnar varje månad en rapport till programmet FVM. Här kan du följa status.

På webben Vårdskiftet finns lägesrapporter från programmet FVM Länk till annan webbplats. i stort.


Summering maj

Besked har kommit från Cerner och VGR att arbetet med att designa option 2 och 3 kan starta under hösten. Kommun-FVM gör parallellt en översyn för att utveckla och anpassa projektarbetet så stödet inom design från kommunalt håll kan förstärkas. I överenskommelse med VGR och Cerner samt SSVIT, styrgrupp för projekt Kommun-FVM, kommer projektet framgent att arbeta mer operativt. Rekrytering av olika roller startar under de senare veckorna i maj och ska vara klart innan juli. Kommun-FVM efterfrågar å kommunernas vägnar information från VGR rörande informationssäkerhet i systemet medan VGR förbereder ett gemensamt arbete med en plattformsövergripande Data protection impact asessment (dpia). Beslut har fattats om att rekrytera en juridisk kompetens till Kommun-FVM projektet som i sin helhet kommer att förstärkas då projektet kommer att bli mer operativt kopplat till framförallt designarbetet från och med hösten. Expertis från kommunerna rörande skoljuridik har inte gått att få till varför frågan gått till SKR för att utgöra stöd rörande design i Millennium. Kommun-FVM har startat en översyn för att i samarbete med Cerner definiera vad option 1 ska innehålla när programmet övergår i förvaltning, vad som kommer att levereras i etapp 1 och vad som därmed behöver designas inför etapp 2. Arbetet ska resultera i en plan som alla inblandade parter kan ta del av och inte minst är det väsentligt för kommunerna för att förstå i vilken mån de kan planera för att ta emot nya releaser eller bibehålla den lokala projektorganisationen.

Planering juni

Rekryteringen av processledare option 3 samt verksamhetsexperter för option 2 och 3 är prioriterad. Anna Lindelöf är fn rekryterad som processledare option 2 och 3 men en bedömning är att rollen behöver delas upp på två processledare. En starkare kommunal representation i SoKI, designprojektet med ett närmare samarbete med Cerner planeras i sin helhet. Förberedande arbete option 2 pågår men behöver fördjupas parallellt med att ett förberedande arbete option 3 inleds. Samverkan med samtliga projekt inom FVM-programmet intensifieras då en framgångsfaktor är förståelse för det kommunala perspektivet. Planeringen under juni inför hösten handlar också om att hitta nya former för att kunna öka transparens, insyn och delaktighet för de lokala implementeringsprojekten samtidigt som det krävs förståelse och anpassning för försening och ny tidplan.

Senast publicerad