VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Chefsinformation om FVM

På VGR:s webb Vårdskiftet Länk till annan webbplats. finns chefsinformation som rör införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Vårdskiftet vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Ledarforum för högsta ledningen

Under FVM-programmets införande kommer även ett antal så kallade Ledarforum FVM att hållas. Ledarforumen vänder sig till dig som är chef och leder arbetet med införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Ledarskapets roll för Framtidens vårdinformationsmiljö

I chefernas ansvar ligger att kommunicera med sina medarbetare kring FVM. Som stöd i detta har ett material som är tänkt att användas på APT- möten tagits fram. Materialet är indelat i 3 delar och består av både information och diskussionsfrågor:

  1. Introduktion FVM Länk till annan webbplats.
  2. Millennium och nya arbetssätt Länk till annan webbplats. - nu med speaker (april 2021)
  3. Vägen mot den nya vårdinformationsmiljön Länk till annan webbplats.

Senast publicerad