VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Programmet FVM stöttar med

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, stöttar med en modell för implementering. Leverantören Cerner ansvarar för genomförandet av implementeringsprogrammet, ett program som är baserat på företagets metod och erfarenhet i kombination med kunden VGR:s och kommunernas kunskap om medarbetarnas arbetssätt.

FVM stöttar med modell för:

  • förändringsledning
  • utbildning
  • förberedelser inför driftstart
  • effekthemtagning

Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats Vårdskiftetlänk till annan webbplats.

Ledarforum FVM

Ledarforum FVMlänk till annan webbplats är samlingsnamnet för chefs- och ledarmöten som med start 9 oktober 2020, löpande kommer att hållas för att skapa förutsättningar för ett smidigt införande.

Lokalt införandeprojekt

I varje kommun finns ett lokalt införandeprojekt. Här kan du läsa om vilket stöd Kommun-FVM ger till kommunernas lokala införandeprojekt.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084