VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FAQ

Matilda Lundvall sjuksköterska och patient i hemsjukvården. Foto Lars Lanhed

Matilda Lundvall sjuksköterska och patient i hemsjukvården. Foto Lars Lanhed

Här publiceras löpande nya frågor och svar. Frågorna är indelade i olika områden; avtal, funktionalitet, kostnader och teknik.

Har du en fråga?

Mejla fvmvastkom@vastkom.se för svar och så lägger vi upp frågan och svaret här förstås.

FVM-programmet Frågor och Svar

På webben Vårdskiftet Länk till annan webbplats. svarar FVM-programmet på vanliga frågor om vårdens nya IT-stöd, Millennium, och arbetet med den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Senast publicerad