VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Sjuksköterska kommunal HSL SME-K_OP3_8

Rollbeskrivning och arbetsström: Det kommer att behövas erfarenhet från olika delar av den kommunala hemsjukvårdsverksamheten, men sina speciella förutsättningar. Det kan handla om särskilt boende, ordinärt boende, korttidsboende, socialpsykiatrin, etc.
Det innebär att det behövs flera personer med olika kompetens eller att det finns flera kompetenser hos en person.

Omfattning: Initial bedömning cirka 20 %

Planerade arbetsdagar: Augusti 2020: 17/8 Intro i Kommun-FVM och 18/8 Intro i SoKI

Ytterligare dagar för hösten 2020 publiceras senare

Kontakt: Lars-Olof Lindblad
fvmvastkom@vastkom.se

Anmälan: Sjuksköterska kommunal HSL SME-K_OP3_8

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084