VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Fysioterapeut | Sjukgymnast kommunal HSL SME-K_OP3_5

Rollbeskrivning och arbetsström: Läggs upp vid ett senare tillfälle

Omfattning: Initial bedömning cirka 20 %

Planerade arbetsdagar: Augusti 2020; 17/8 Intro i Kommun-FVM och 18/8 Intro i SoKI

Ytterligare dagar för hösten 2020 publiceras senare

Kontakt: Lars-Olof Lindblad
fvmvastkom@vastkom.se

Anmälan: Fysioterapeut | Sjukgymnast kommunal HSL SME-K_OP3_5
Jag samtycker till att VästKom samlar in och arkiverar ovanstående information: * (obligatorisk)


Jag samtycker till att VästKom samlar in och arkiverar ovanstående information:

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084