VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här listas behovet av kommunala verksamhetsexperter inom arbetet med optionerna 2 och 3

När FVM-programmet under våren 2020 går in i nästa steg av Framtidens VårdInformationsMiljö handlar det främst om två faser: Designa/Bygga/Testa och införande. För att FVM-programmets delprojekt på bästa möjliga sätt ska kunna förstå kommunernas behov och förutsättningar behövs nyckelkompetens från kommunerna, så kallade verksamhetsexperter inom olika domänområden, i syfte att bistå med kompetens och kännedom kring kommunernas verksamheter, arbetssätt och behov.


Design av option 2 och 3

Det saknas fortfarande information om när designarbetet för option 2 och 3 kan inledas. Samtal pågår tillsammans med Cerner och VGR för att få klarhet. Även Lerum som avropat alla optioner i etapp 1 är involverade i samtalet.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084