VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här listas behovet av kommunala verksamhetsexperter inom arbetet med optionerna 2 och 3

När FVM-programmet under våren 2020 går in i nästa steg av Framtidens VårdInformationsMiljö handlar det främst om två faser: Designa/Bygga/Testa och införande. För att FVM-programmets delprojekt på bästa möjliga sätt ska kunna förstå kommunernas behov och förutsättningar behövs nyckelkompetens från kommunerna, så kallade verksamhetsexperter inom olika domänområden, i syfte att bistå med kompetens och kännedom kring kommunernas verksamheter, erbetssätt och behov.

För att omhänderta detta så startar nu en arbetsström för option 2 och 3. Arbetsströmmen kommer att bemannas omgående, med avsikt att startas upp till hösten.


Designarbetet för utveckling av Option 2 och 3 är för närvarande pausat.

Rekryteringen återupptas så snart vi har information från FVM programmet att de har en plan och bemanning för att ta emot kommunernas verksamhetsexperter.

Verksamhetsexperter inom option 2

IT-stöd för elevhälsa


Verksamhetsexperter inom option 3

IT-stöd för kommunal hälsa- och sjukvård

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084