VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunsjukvård (SME-31)

i arbetsström "Dokumentation vårdprofession"

Rollbeskrivning och arbetsström:

Personen har god kunskap om dokumentation inom verksamheten. Viktigt för utskrivningsprocessen. Arbetsströmmen omfattar vårddokumentation för samtliga yrkesprofessioner, frånsett läkare. Oavsett vårdnivå eller yrkeskategori ingår hela processen, såsom bedömning, utredning, åtgärder, mål och uppföljning. Klassifikationer för omvårdnad och funktionstillstånd för att möjliggöra strukturerad dokumentation.

Omfattning: 10 %

Planerade arbetsdagar: Augusti: 20/8 (förmiddag), 25/8 (eftermiddag) och 26/8 (förmiddag)

Ytterligare dagar för hösten 2020 publiceras senare

Kontakt: Lars-Olof Lindblad
fvmvastkom@vastkom.se

Anmälan: Verksamhetsexpert Kommunsjukvård
Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084