VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunal handläggare / omsorgsbehov barn & unga, icke medicinsk roll (SME-340)

i arbetsström "Primärvård"

Rollbeskrivning och arbetsström:

Personen har erfarenhet av samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården och SIP-processen med fokus på barn och unga med flera huvudmän. Gärna erfarenhet av Västbus. I arbetsströmmen ska arbetsflödena inom bland annat Vårdcentraler, BVC, Habilitering och Hälsa samt Rehab- och Ungdomsmottagningar beskrivas och dokumenteras. Arbetsflödena ska optimeras och standardiseras med patienten i fokus för en ökad patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Omfattning: 30 %

Planerade arbetsdagar: Augusti. Ytterligare dagar för hösten 2020 publiceras senare

Kontakt: Lars-Olof Lindblad
fvmvastkom@vastkom.se

Anmälan: Verksamhetsexpert Kommunal handläggare/omsorgsbehov barn & unga/icke medicinsk roll
Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084