VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här listas behovet av kommunala verksamhetsexperter inom arbetet med option 1

När projektet Kommun-FVM under våren 2020 går in i nästa steg av Framtidens Vårdinformations Miljö handlar det främst om två faser: Designa/bygga/testa och Införande.

För att projektet på bästa möjliga sätt ska kunna förstå kommunernas behov och förutsättningar behövs nyckelkompetens från kommunerna, så kallade verksamhetsexperter inom olika domänområden, i syfte att bistå med kompetens och kännedom kring kommunernas verksamheter och behov.

Verksamhetsexperter för design med start januari 2021!

För FVM:s räkning söker vi verksamhetsexperter för designen av Millennium option 1. Utvecklingsarbetet startar efter helgerna vilket innebär att de vi söker behöver finnas tillgängliga från 11 januari 2021. Enligt uppgift från FVM-programmet beräknas designarbetet pågå till och med v. 13. Den beräknade omfattningen för verksamhetsexperterna är 30 procent med arbetet förlagt till tisdagar (fm) och hela onsdagar. Ovanstående gäller förutom v. 10 – valideringsvecka då deltagandet behöver vara 100%.

Design, validering, test och utveckling kommer att pågå under hela FVM-programmet/Kommun-FVM, dvs tom 2024. I rollen som verksamhetsexpert kommer man med olika intervall och intensitet att behöva bidra med sin kompetens men för närvarande finns endast planering för första kvartalet att tillgå.

Design av option 2 och 3

Det saknas fortfarande information om när designarbetet för option 2 och 3 kan inledas. Samtal pågår tillsammans med Cerner och VGR för att få klarhet. Även Lerum som avropat alla optioner i etapp 1 är involverade i samtalet.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084