VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) arbetar med att utforma det nya vårdinformationssystemet Millennium utifrån de behov som finns, såväl i kommunerna som inom Västra Götalandsregionen. För att nyttja den gemensamma lösningen behöver aktörerna enas kring arbetssätt och standardisera sina respektive processer.

För att lyckas med detta, och uppnå de gemensamma målen, behöver programmet få tillgång till kompetenta verksamhetsexperter både från kommunerna och VGR. Verksamhetsexperterna får en beslutande roll i arbetet med att utforma Millennium. Då vårdinformationssystemet är omfattande och berör många områden behövs olika verksamhetsexperter, i syfte att uppnå en bredd av yrkesgrupper och specialistkompetenser från flera olika verksamheter.

Det kommer behövas verksamhetsexperter inom standardisering och kliniskt innehåll (SoKI). Dessa verksamhetsexperter kommer att arbeta i olika arbestströmmar med de kommunala optionerna.

Mer information om kopplat till verksamhetsexperterna finns i menyn till höger.

Det kommer också att behövas verksamhetsexperter i övriga delprojekt i FVM Programmet, t.ex.;

  • Support och förvaltning
  • Infrastruktur och drift
  • Informatik

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084