VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Processanalytiker för IT-stödet Millenniums kommunala optioner

Beskrivning
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? På VästKom arbetar vi dagligen med att skapa goda förutsättningar för samverkan till förmån för invånarna.

Nu söker vi en processanalytiker som vill vara med och driva arbetet med design och konfiguration av Millennium med fokus på hälso- och sjukvård i kommunerna.

Generell introduktion
FVM är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Navet utgörs av IT-stödet Millennium vilket levereras av Cerner Sverige AB. Implementeringen sker etappvis under flera år.

Inom ramen för det regionala samarbetet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) ansvarar VästKom för ett samordnande projekt, Kommun-FVM. Projektet ansvarar för relationerna mellan avtalsparterna, de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) som driver arbetet med FVM i programform. Kommun-FVM är ett av 17 huvudprojekt inom FVM där vi ska skapa goda förutsättningar för samverkan till förmån för invånarna. Inom ramen för FVM-programmet införs det gemensamma IT-stödet Millennium som ska implementeras i kommunerna i tre etapper under flera år.

Unikt samarbete för en enklare helhet
Alla 49 kommuner i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Satsningen kommer att underlätta samverkan mellan olika vårdgivare som är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg och göra det enklare både för invånare och medarbetare i vården.

Alla kommuner påverkas av införandet av Millennium, men det kommer att se olika ut i olika kommuner beroende på vilket eller vilka paket av funktioner den enskilda kommunen valt att köpa.

 • Informationsutbyte mellan vårdgivare – Option 1
 • Stöd för elevhälsa – Option 2
 • Stöd för kommunal hälso- och sjukvård – Option 3

Läs mer om vad de olika optionerna innebär på Hälso- och sjukvård i kommunerna i Västra Götaland - Vårdskiftet (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Introduktion till projektet SIOP
En viktig del i programmet är projektet Standardisering och Innehåll i Option 1, 2 och 3 – SIOP, där de tre optionerna är organiserade och där vårdflöden och processer ska standardiseras, designas och byggas i den nya vårdinformationsmiljö Millennium.

Projektet leds av en projektledare och tillsammans med processanalytiker utgör de projektledningen.

Arbetet är organiserat i tre arbetsströmmar där varje arbetsström leds av en processledare och ett team av konfigurationsanalytiker, samt en grupp verksamhetsexperter som tillsammans med leverantören skapar den design som arbetsströmmen ansvarar för.

Ditt uppdrag
Processanalytikern ska bidra med kompetens avseende innehåll, uppbyggnad och sammanhang i arbetsflöden och processer.

Du kommer att:

 • bidra till att säkerställa att design och konfiguration av optionerna är enligt avtalet och utformas på ett sådant sätt att det krävs minsta möjliga justering efter första driftstart
 • arbeta i nära samarbete med leverantören för att säkerställa framdrift inom ansvarsområdet och i det arbetet använda Cerners metod
 • bidra till att kommunperspektivet blir tillvarataget i programmet
 • stödja processledare och deras konfigurationsanalytiker i själva designarbetet
 • tillsammans med processledarna säkerställa framdrift och att arbetet i arbetsströmmarna sker med kvalitet och inom givna tidsramar
 • stödja förberedelserna för kommunala verksamheter att få en säker övergång till sina framtida arbetssätt
 • upprätta projektdokument som krävs för genomförande såsom riskanalys, beslutsunderlag, tids- och aktivitetsplaner
 • rapporterar till projektledaren för projekt SIOP

Om Dig
Du har:

 • kunskap om kommunal verksamhet – främst elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård
 • erfarenhet av att driva stora komplexa projekt och förändringsarbete
 • arbetat strategiskt och utvecklat verksamhet, processer och medarbetare
 • god kommunikativ förmåga och vana att kommunicera på ledningsnivå
 • förmåga att bygga starka relationer med programdeltagare på alla nivåer i en stundtals engelskspråkig miljö

Det är meriterande om du har:

 • kunskap om relevant lagstiftning: PDL, OFS, HSL, SOL och Skollagen, och hur lagstiftning appliceras i samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst och skolan
 • kunskap om HSA och behörighetsstyrning
 • erfarenhet från införande eller förvaltning av IT-system inom kommunal hälso- och sjukvård eller elevhälsa

Praktisk information

 • Projektanställning alternativt tjänsteköp
 • Heltid, 100%
 • Placeringsort: Mölndal (Flöjelbergsgatan 2, VGR)
 • För information om rollen, Projektledare Cornelia Moseid, cornelia.moseid@vastkom.se, tfn
 • Ansökningar mottages löpande, sista ansökningsdag 28/11

Ansökan

Skickas till:

Praktisk information

 • Ansökningar mottages löpande, sista ansökningsdag 28/11
 • Projektanställning alternativt tjänsteköp
 • Heltid
 • Placeringsort: Mölndal (Flöjelbergsgatan 2, VGR)/hemmakontor
 • För information om rollen, mejla projektledare Cornelia Moseid

Ansökan

Skickas till rekrytering@vastkom.se

Vid frågor eller mer information om uppdraget:


Delprojektledare verksamhetsfrågor

Cornelia Moseid

cornelia.moseid@vastkom.se

070-716 42 07

Projektledare

Monica Edgrenmonica.edgren@vastkom.se073-712 27 44


Senast publicerad