VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning användare

I arbetet med att Drift och förvaltningsavtal beslutades att användare skulle kartläggas.

Det gjordes genom att en enkät skickades ut till kommunerna via kontaktpersonerna.

Enkäten vände sig till de kommunerna som kan avropa option 2 och 3.

Sammanställning av svar

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084