VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Informationsträffar Erbjudandet

Följande aktiviteter planeras för olika målgrupper. Detta är kompletterade aktiviteter till Öppet forum FVM. Dessa informationsträffar kommer ske via video eller live.

Öppet forum FVM . Fredagar kl 9-9.30. Information och länk till mötet hittar du här.

Uppgifter och anmälningar kompletteras löpande.

2020


Månad

Datum

Aktivitet

Målgrupp

Januari

21 och 23

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM

Februari

6,7, 21,13,27,28

Kommunalförbunden bjuder in till dialog. VästKom har medverkat.

Kommunernas ledning

Mars

3 eller 5

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM

Mars

10

Forum för kommuner som tänker avropa option 2 och/eller 3, inbjudan distrubierad via kontaktpersoner.

De av förvaltningschef utsedd person

Mars

24 eller 26

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM

April

21 eller 23

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM

Maj

5 eller 7

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM

2019


Månad

Datum

Aktivitet

Målgrupp

April/Maj


Uppstart och introduktion.

Kommunernas utsedda kontaktpersoner FVM

Maj/juni

16,17,13

Information till kommunchefsnätverk Boråsregionen, Göteborgsregionen
och Skaraborg är genomförda.
Fyrbodal ställdes in men ev nytt datum i aug.

Kommunchefsnätverk

Juni

18

Information om utskicket.
-alternativ 20 juni och 26 juni

Kommunernas kontaktpersoner inbjudan via mail, Teamsmöte

Augusti

13

Uppstart Öppet Forum #teknik kl. 9.00-11.00 (återkommande tid varje vecka(videomöte))

Kontaktpersoner teknik och berörda intressenter kring teknikfrågorna inom FVM

Augusti

15

Information om utskick

Kommunernas kontaktpersoner

inbjudan via mail, Teamsmöte

Augusti

20

Presentation av driftsavtal (alt. 1)

Kontaktpersoner Teknik och berörda intressenter. Del av Öppet Forum #teknik.

Augusti

26

Dokumentation från konferensen 

Avtalsgenomgång erbjudandet

Upphandlingsansvariga, avtalsansvariga. Anmälan gör på vastkom.se

Augusti

28

Presentation av driftsavtal (alt. 2)

Kontaktpersoner Teknik och berörda intressenter

inbjudan via mail, Teamsmöte

September

4

Presentation av driftsavtal (alt. 3)

Kontaktpersoner Teknik och berörda intressenter,

inbjudan via mail, Teamsmöte

September

9

Metodstöd till nyttoanalys publiceras. Underlaget kan användas av kommunerna i det egna arbetet.

Analysgrupp

Aug/sep

30, 5,9 och 11

Informationsträffar, fyra tillfällen i länet

30 aug, 5 sep, 9 sep, 11 sep

Ledningspersonal, analysgrupper, kontaktpersoner. Anmälan gör på vastkom.se

Oktober/november

11 okt --27 nov

Program FVM bjuder in till informationsträffar hösten 2019länk till annan webbplats

nu film från träffarna


11 platser och flera tillfällen per dag.

Chefer, medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare som har avtal med VGR. Anmälan görs på denna sidan. Anmälan är inte öppen än.

okt/nov/december

dec 10 och 11 dec

Informationsmöte månatligt

Kommunernas kontaktpersoner FVM


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084