VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Avtal för Välfärdsteknik

För att fortsätta vårt arbete med förstudien angående ett eventuellt välfärdscentrum, SIV (System och implementeringsstöd för välfärdsteknik) behöver vi få en tydligare bild på de avtal kommunerna har inom området välfärdsteknik.

Syftet med denna enkät är att få en övergripande bild på kvarvarande avtalstid för de avtal som finns inom området välfärdsteknik. Vi skulle vara mycket hjälpta i vårt fortsatta med SIV om ni har möjlighet att svara. Att få en tydligare bild på hur långt fram i tiden de välfärdsteknikavtal kommunerna har ger oss ett bättre underlag för att planera när eventuell start av SIV kan vara möjlig.

Har ni fler än en leverantör per område kan ni skriva namnet på dem i fritextfältet och avtalstiden för det avtalet som gäller längst i tiden. Skulle ni sakna avtal i något område kan ni lämna fältet "Leverantör för..." tomt.

Det går också bra att maila mig svaren om man hellre vill göra det.

Rosanna Björklund- rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se.

Tacksam om du har möjlighet att svara senast den 31 oktober .

Resultat av enkäten kommer att distribueras till kommunerna i Västra Götaland i respektive e-hälsonätverk


Avtal för trygghetsskapande tjänster
Kallelselarm, kontakt med personal vid behov.
Kontakt med personal vid behov
Positioneringslarm, mobilt trygghetslarm
Tillsyn med kamera. Fjärrtillsyn.
Dörrlarm, fallarm, rörelselarm m.m.
APP i padda eller mobil som kan användas av brukare
T.e.x appar för att prata om känslor. Hur ser ansiktet ut när man är ledsen/glad?
Utrustning för påminnelse och fördelning av medicin.
Att öppna lås med hjälp av mobilen10. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom funktionshinder.
10. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom funktionshinder.


11. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg SÄBO
11. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg SÄBO

12. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg ordinärt boende
12. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg ordinärt boende

13. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg korttid
13. Ange vilka av nedanstående tekniska hjälpmedel som används inom Äldreomsorg korttid


Senast publicerad