VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

NITHA - Inera visar tjänsten för händelseanalys för hälso- och sjukvård.

Vid denna webbsändning visar Fredrik Schöllin, Inera tjänsten Nitha – it-stöd för händelseanalys. Syftet med visningen är att personer som arbetar med händelseanalyser ska få en ökad kunskap om denna tjänst.

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet. Den utgår ifrån på SKL:s handbok Riskanalys och händelseanalys. Analysmetoder för att öka patientsäkerheten.

Nitha består av

  • en del för att registrera och utföra händelseanalyser
  • en kunskapsbank som innehåller kvalitetsgranskade analyser

Målgrupp

Medicinsk ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ledningsansvariga elevhälsa, verksamhetschefer HSL

Anmälan

Du anmäler dig och får en vecka innan sändningen en länk till Skypemöte och agenda.

Läs mer

Information om tjänsten Inera Länk till annan webbplats.


TID OCH PLATS

Plats: Webbsändning, anmälda erhåller länk till Skypemöte

 

Tid: 13.00 -14.30

Sidan är senast publicerad