VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Konferens:Framtidens vårdinformationsmiljö - Erbjudandet

VästKom och Västra Götalandsregionen bjuder in till information om erbjudandet om att avropa optioner som är upphandlade inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från kommunerna i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, Millennium. Senast den 26 november 2019 måste avtal vara undertecknade för att en kommun ska kunna ansluta sig. Erbjudandet har skickats ut till kommunerna den 12 juni.

Vi vill med dessa konferenser öka och fördjupa kunskapen om erbjudandet genom att;

 • informera om innehållet i erbjudandet
 • erbjuda mötesplats och möjlighet till dialog med FVM programmet, med Cerner och med några av projektet kommuns FVM:s representanter
 • ge möjlighet till nätverkande
 • informera om vad som händer när kommunen bestämt sig för att avropa.
 • informera om stöd från Kommunalförbunden

Målgrupp: Personer som är berörda i analys och beslutprocessen.

Det är vi i Västra Götaland som tillsammans skapar en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Det ska förenkla invånarens resa genom vården och underlätta samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa)

Konferensen hålls på fyra datum och orter i länet.

 • 30 augusti, 9.00-12.00 Borås Textilmuseet Skaraborgsg 3 A.Lokal Hörsalen
 • 5 september, 13.00-16.00 Uddevalla Hotell Riverside, Museigatan 2
 • 9 september, 13.00-16.00 Skövde Kulturfabriken Rådmansgatan 28. Lokal: Askebergasalen
 • 11 september, 9.00-12.00 Göteborg Ullevis Restaurang och konferens, Paradentrén
 •  

Exakt plats kommer senare. Bekräftelse på anmälan skickas ut en vecka innan konferensen.

Dokumentation från konferenserna publiceras efter konferensen i Göteborg.

Agenda

Tid8.30

Registrering och fika


9.00

Välkommen och inledning

Karl Fors, VästKom, Länssamordnare

9.10

Bakgrund och målbild VästKom

Ann-Charlotte Klarén, VästKom, projektledare

9.20

Stöd i analysprocessen

Representant från kommunalförbunden

9.30

Innehållet i erbjudandet

Lena Ström, FVM programmet, projektledare

9.45

Information om implementeringsprogrammet

-tex Designprocessen

FVM Programmet

10.15

 PAUS

10.30

Samtal och dialog

Karl Fors, VästKom

11.00

Information om Erbjudandet

- Informatik

- Informationssäkerhet

- Support och drift

- Förvaltning

- Utveckling

FVM Programmet och Cerner

11.40

Samtal och dialog

Karl Fors, VästKom

12.00

Slut

TID OCH PLATS

Plats: Uddevalla alt Trollhättan

 

Tid: 9:00-12:00

Vårdinformationsmiljö

Med vårdinformationsmiljö menas de strukturella förutsättningar som på ett eller
annat sätt påverkar vilken information som finns tillgänglig för invånare, patienter
och hälso- och sjukvårdspersonal när de behöver den. En väl fungerande vårdinformationsmiljö förutsätter bland annat:

 • Ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på
 • Enighet om när och hur information dokumenteras
 • Standardiserade termer och begrepp
 • En gemensam bild av hur informationen ska tolkas
 • En modern och sammanhållen IT-infrastruktur och andra tekniska förutsättningar

Sidan är senast publicerad