VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokunentation: Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur

Den 14 oktober 2015 genomfördes information och utbildning kring gemensam informationsstruktur inom vård- och omsorg. Inbjudna föreläsare var Ola Grönnesby och Ingela Strandh från Socialstyrelsen.

Deltagarna fick en genomgång av gemensam informationsstruktur och exempel på tillämpning inom BBIC, ÄBIC, faderskap och inom Hälso- och sjukvård Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

Syfte med dagen var

  • Att öka kunskapen kring gemensam informationsstruktur (GI) i kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.
  • Att medvetandegöra när och hur de olika delarna i GI ska användas.
  • Att öka kunskapen om nyttan och möjligheten med att använda GI.
  • Att skapa intresse och vilja hos några personer om att fördjupa sig i olika delar av GI för att sedan kunna bilda nätverk för att kunna stötta kommunerna samt vara en samtalspart till socialstyrelsen.

Presentation

Ola Grönnesby och Ingela Strandhs presentationöppnas i nytt fönster

Uppföljning

Deltagarnas synpunkter om dagenöppnas i nytt fönster


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084