VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Vilken hälso- och sjukvård utförs i kommunerna?

Ulrika Eriksson, Statistik 2, Avd för statistik och jämförelser

Ulrika Eriksson

Från januari 2019 ska kommunerna lämna in uppgifter till ett nytt register om kommunal hälso- och sjukvård hos Socialstyrelsen.

Under måndagen och tisdagen den 1 och 2 oktober samlade kommunalförbunden i Västra Götaland legitimerad personal, systemansvariga och andra berörda i alla kommunerna till informationsmöten med Socialstyrelsen om den nya föreskriften (HSLF-FS 2017:67). Den innebär att kommunerna har uppgiftsskyldighet till ett register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården. Uppgifterna ska definieras med hjälp av KVÅ, klassifikation av vårdåtgärder.

Kommunerna ska lämna in information om alla patienter som fått hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda av legitimerad personal i kommunal regi. Sedan 2007 samlas data om antalet personer med insatser i kommunal hälso- och sjukvård in. Den statistiken säger inget om behoven eller typen av insats.

Information från det nya patientregistret om kommunal hälso- och sjukvård kan användas på många sätt för att utveckla hälso- och sjukvården i kommunerna. På nationell nivå kan både Socialdepartementet och Socialstyrelsen få faktabaserat underlag för beslut om nödvändiga satsningar, prioriteringar som måste göras och vilket kunskapsstöd som behöver utvecklas. Det samma gäller regional nivå och i kommunerna.

I många kommuner beskrivs funktionstillståndet och behovet av vård hos patienterna med hjälp av ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd). Man kan säga att ICF beskrivet behovet och KVÅ beskriver åtgärderna.

Lis Palm, FoU-strateg på FoU-Socialtjänst Fyrbodal,

mail: lis.palm@fyrbodal.se,

0733-358522

Ann-Helene Almborg, Klassifikationer och terminologi

Ann-Helene Almborg, Klassifikationer och terminologi

TID OCH PLATS

Plats: Trollhättan och Borås

 

Tid: -

Sidan är senast publicerad