VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Utbildningspaket e-arkiv

Utbildningspaketet delades upp på tre dagar där varje kurstillfälle delades in i två pass.

Kurs 1: Grundläggande kurs i informationshantering Pdf, 1 MB..

Verksamheternas information är dess största resurs och ska hanteras därefter. Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument- och ärendehantering, d v s registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när- och centralarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Kursen ger även tips och råd om viktiga styrdokument och hur ni kan förenkla ert dagliga arkivarbete.

Målgrupp: Ansvariga politiker, verksamhetschefer, registratorer, arkivansvariga, handläggare

Kurs 2: Ansvar och roller – vem ska göra vad? Pdf, 664 kB.

Känns ert arkiv som ett problem eller en möjlighet? Är arkivet ett prioriterat område inom din verksamhet? Kursen ger en inblick i hur kommunens arkivfunktion bör vara organiserad för att vara effektiv och uppfylla den egna förvaltningens och offentlighetslagstiftningens krav på insyn och tillgång till våra myndigheters information.

Målgrupp: Ansvariga politiker, verksamhetschefer, registratorer, arkivansvariga, handläggare

Kurs 3: Att kartlägga och klassificera information – den nya informationsredovisningen Pdf, 669 kB.

Har du och din verksamhet kontroll på vilken information som produceras, var den hamnar och vem som är ansvarig? Genom att kartlägga sin verksamhet kan man se var informationen uppstår och om den information som produceras är relevant för verksamheten. Kanske upptäcker ni flaskhalsar där arbetet fördröjs eller bra rutiner som skulle kunna implementeras i andra delar av verksamheten. Genom att klassificera information och handlingar så får man kontroll över hur viktiga de är för verksamheten. Ska det bevaras eller ej?

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

Kurs 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och utarbeta en dokumenthanteringsplan Pdf, 637 kB.

Denna kurs hjälper er igång med både er arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Dessa dokument är ett lagstadgade. Krav på arkivbeskrivning/beskrivning av en myndighets allmänna handlingar finns både i offentlighet- och sekretesslagen och i arkivlagen. Dokumenthanteringsplanen är ett av verksamheternas viktigaste styrdokument. Den visar vilken information myndigheten hanterar och styr bevarande och gallring, ansvar, leveranstider till centralarkivet m.m. Med en aktuell och bra dokumenthanteringsplan skapar ni en effektivare och säkrare informationshantering.

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

Kurs 5:Vad är ett e-arkiv och vad krävs för att införa det? Pdf, 2 MB.

De flesta av oss arbetar dagligen i våra e-arkiv utan att vi tänker på det, men vad krävs för att vi ska kunna hantera och söka i vår digitala information även i framtiden? När vi pratar e-arkiv hör vi uttryck som OAIS och FGS, men vad innebär det i praktiken? Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för vad det innebär att förbereda sig för en helt digital informationshantering med hjälp av verksamhetssystem, e-tjänster och system för långsiktigt digitalt bevarande.

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, IT-chefer, arkivansvariga, arkivredogörare/arkivombud och arkivarier eller motsvarande.

Kurs 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Pdf, 2 MB.

Våra verksamhetssystem blir omoderna och nya behöver upphandlas. Den här kursen ger tips och råd om vad ni bör tänka på vid upphandling av nya system sätt utifrån arkivets perspektiv. Vilka krav måste era verksamhetssystem uppfylla för att ni ska kunna garantera åtkomst till er digitala information över tid?

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, IT-chefer, inköpare/upphandlare, arkivarier eller motsvarande.


Senast publicerad