VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Tryghetslarm Borås

Deltagarna fick en inblick från flera perspektiv på trygghetslarm.

Trygghetslarm i Västra Götaland, presentation av de olika projekt som pågår och delar av utfallet hittills. Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi öka vårt samarbete? Varför tar det så lång tid? Vilka hinder möts man av?

Var: Borås, Navet

När: 5 november

Målgrupp: Politiker, ledning, strateger och verksamhetsutvecklare

Inledningöppnas i nytt fönster: Maarit Liljeroth, projektledare Boråsregionen, Richard Lindström, e-Samordnare Boråsregionen

Maarit Liljeroth trygghetslarm i Västra Götaland Trygghetslarm i Västra Götaland, presentation av de olika projekt som pågår och delar av utfallet hittills. Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi öka vårt samarbete? Varför tar det så lång tid? Vilka hinder möts man av?

Presentation
Inspelning (youtube öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Camilla Axelsson MFD
Vilka är MFD? NYTT: Nätverk för Trygghetslarm/Trygghetskedjan

Inspelning (youtube öppnas i nyt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Osckar Jonsson MFD om skilnader i Sverige och Övriga Europaöppnas i nytt fönster.Hur är det med den Svenska Trygghetskedjan, vad innebär det? Vad händer runtomkring oss och vad innebär det att införa digitala trygghetslarm och trygghetstjänster? Finns det tillräckligt med kunskaper och vilka trender går vi mot?

Presentation
Inspelning (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Johnny Leidegren teknikkonsult MFD öppnas i nytt fönsterTekniken kring trygghetslarm har förändrats.  Hur är det med tekniken? Vilka kanaler kan man dra nytta av vid införande av digitala larm? Vilka krav är rimliga att ställa idag för att säkerställa för framtiden?

Presentation
Inspelning (youtube öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Richard Lindström öppnas i nytt fönster Hur kan en kommunal IT-avdelning stödja kommunal äldreomsorg i upphandling och införande av ny teknik? Hur kan en kommunal verksamhet organiseras så att äldreomsorgen får rätt stöd i arbetet med ny teknik?

Presentation
Inspelning (youtube öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Avslutning

Nyttiga länkar:


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084