VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Tillsammans för en smartare välfärd - regional konferens

I samverkan med SKL bjuder VästKom in till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan utveckla och effektivisera välfärden genom att använda digitaliseringens möjligheter!

Sveriges Kommuner och Landsting har en koordinerande och drivande roll i digitaliseringen av offentlig sektor, med utgångspunkt i regeringens inriktning Digitalt först. Just nu sker dessutom en kraftsamling för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom ett breddat ägande i Inera AB och genom ett tätare samarbete mellan Inera, SKL och SKL Kommentus.

Sammanställt resultat för de regionala konferenserna Powerpoint, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation

SKLs introduktion "Inför regional konferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Filmer från dagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagens presentationer

I Västra Götaland pågår ett aktivt samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, dels i en rad konkreta frågor, dels genom samverkan i den gemensamma styrgruppen Styrgrupp IT i Väst (SITIV) och i det av VGR etablerade digitaliseringsrådet för den regionala digitala agendan.

Aktiv dialog om behov och prioriteringar

Genom att kommunerna erbjuds att bli delägare i Inera, breddas också bolagets verksamhetsområde. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer bolaget successivt att också jobba med exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad. Men behoven är stora och vad ska prioriteras, på lokal, regional och nationell nivå? Det är detta vi tillsammans ska diskutera på den regionala konferensen.

Vi vill ha en aktiv dialog med beslutsfattare och sakkunniga inom kommun, landsting och regioner så att vi tillsammans kan jobba på bästa sätt för att möta invånarnas förväntningar och skapa en smartare välfärd. Deltar gör bland annat Sofie Zetterström, vice vd vid Inera och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd vid SKL Kommentus, Martin Andreasson, regionråd Västra Götalandsregionen.

Sidan är senast publicerad