VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards

Inspirationsdag om vikten av standardisering med syfte att:

  • öka kunskapen kring ramverket Continua och
  • skapa förutsättningar för bättre kravställan från kommunerna i digitaliseringsarbetet.


Telia Home Care
Marie-Louice Strand, kundansvarig Pär Astner, affärsutvecklare och Emil Hall, kundansvarig

Stockholm Digital Care (SDC)
Jonas Ek, Nacka kommun, Projektmedlem Stockholm Digital Care

Continua Sverige och Norge
Presentation av Continua arbetet i Norge och i Sverige. Var befinner sig Sverige i arbetet och vad har gjorts i Norge.

Mikael Johansson, INERA och  Camilla Glasö, Continua Norge

 


TID OCH PLATS

Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla

 

Tid: 09:00 - ca 16:00

FAKTA

Målgrupp
Verksamhetsutvecklare eller liknande inom vård- och omsorg och IT-chefer/strateger

 

FH
FH

Fredrik Holm
Digitaliseringsstrateg Borås Sjuhärad

Telefon: 0708-13 91 56


e-post: fredrik.holm@vastkom.se

Sidan är senast publicerad