VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg

 SKLs självskattningsverktyg som stödjer kommunerna i sitt arbete kring digitalisering

  • eBlomlådan - Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT
  • LIKA för skola och förskola  - it-tempen för skola och förskola
  • LIKA för socialtjänsten - it-tempen för socialtjänsten
  • KLASSA - Informationsklassning

Presentationer från dagen

KLASSA - Björn Söderlund, SKL inkl. erfarenheter från Lidingö

Resultat av övning Utmaningar och möjlighet med skattningsverktygen

Sammanställning Pdf, 488 kB, öppnas i nytt fönster.

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

 

Tid: 09:00 - 16:00

KONTAKT

Maricel Zoll
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0729-649697
e-post: maricel.zoll@borasregionen.se

Sidan är senast publicerad