VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Konferens om NPÖ och informationssäkerhet

Deltagarna fick information om utvecklingen kring NPÖ som nav för informationsutbyte mellan huvudmän, nationellt och regionalt samt vad som görs i Västra Götalands län för att utveckla utgivningen och användandet av SITHS-kort.

Målgrupp: Verksamhetsansvariga inom vård och omsorg, MAS:ar, strateger, verksamhetsutvecklare, eHälsokontaktpersoner 

När: 7 oktober

Var: Lokal Boheme, Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

Hitta till Burgården från Centralstationen, gå till Drottningstorget, välj spårvagn 2 eller 13, gå av vid Scandinavium.

Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr.

Status: Avslutat

Dokumentation

Seminarier är filmade här kan du titta på dem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Inledning

Ann-Charlotte Klarén Skaraborgskommunalförbund

Informationssäkerhet - en förutsättning för god informationshantering

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövdeöppnas i nytt fönster

En arbetsdag utan tillgång till information är i princip ogenomförbar. En god informationshantering blir således en förutsättning för att nå verksamhetens mål. Vårdtagarna ska bli mer delaktiga i sin vård och därmed också kunna kommunicera med vården samtidigt som vårdprofessionen måste få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och till rätt person.

Informationssäkerhet är därför inte enbart en IT-fråga utan framförallt en verksamhetsfråga.

SITHS som koncept och fortsatt utveckling i Västra Götaland

Fredrik Rasmusson, Västra Götalandsregionenöppnas i nytt fönster

Linn Waller, GR

SITHS är ett betrott sätt att identifiera en person i sitt tjänsteutövande. Ni kommer att informeras om hur SITHS skiljer sig från annan identifiering och hur hantering av identiteter kan komma att förändras framöver. Information kommer även ges kring hur Västra Götaland förbereder sig på dessa förändringar bl.a. genom gemensam utgivning som testats i pilot i Hjo.

Loggning, riskanalys och verksamhetsutveckling

Åse Gustafsson, Skara kommun Ann-Charlotte Klarénöppnas i nytt fönster

En tillsyn från Datainspektionen blev starten på ett systematiskt arbetssätt kring informationshantering. Vi berättar om Skaras erfarenheter och utveckling kring informationssäkerhetsarbete.

Säker informationshantering utifrån ett processperspektiv

Jan A Svensson, Göteborgsstadöppnas i nytt fönster

En presentation av Göteborgs stads metod för att hantera information på ett säkert sätt. Metoden utgår ifrån verksamhetens processer och arbetssätt. Presentationen fokuserar på informationsklassning.

Introduktion NPÖ

Karl Fors, VästKomöppnas i nytt fönster

NPÖ nationellt, nu och i framtiden

Tomas Ahl, Inera ABöppnas i nytt fönster

NPÖ som verktyg har använts av kommuner, landsting och privata vårdgivare i högre omfattning i landet än i Västra Götaland. På mötet kommer ni få ta del av erfarenheter från andra delar av landet. Det ges även en framtidsblick i hur kommande generation av NPÖ, som är under utveckling, kommer fungera.

Möjligheter med NPÖ i Västra Götaland

Lena Bernhardsson, Västra Götalandsregionenöppnas i nytt fönster

Carina Arvidsson, Grästorps kommunöppnas i nytt fönster

Vilken information visas i NPÖ, vad är förutsättningarna för att läsa och visning av miljön.

Ger NPÖ ökad vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet, ökad effektivitet och hur ser nyttoperspektivet ut? Vi kommer beskriva pågående arbete med utveckling och förbättring i Västra Götalandsregionen.

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084