VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Informationsdag om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Lagen gäller alla myndigheter, företag, kommuner, föreningar och enskilda som behandlar personuppgifter.

Se film från konferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Presentationer från dagen

Inledning VästKom Pdf, 3 MB. Karl Fors länssamordnare

Dataskyddsförordning Pdf, 6 MB. Agnes Hammarstrand, IT-advokat på advokatfirman Delphi
Punkter från presentationen:

 • Status gällande dataskyddsförordningen och den svenska utredningen
 • Genomgång av rollerna och ansvar för personuppgiftsansvarig (PuA), personuppgiftsbiträde (PuB) och dataskyddsombud (DSO)
 • Skillnad PUL-ansvarig / dataskyddsombud
 • Genomgång av personuppgiftbiträdesavtal anpassningar
 • Genomgång av samtycke anpassningar - Vad ska informations- och samtyckesformuleringar innehålla?
 • Genomgång av personuppgiftincidenter
 • Genomgång av rättigheter för registrade personer
 • Vad menas med konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Hur ska begäran om att få personuppgifter raderade hanteras?
 • Vad ska en personuppgiftspolicy innehålla?
 • Hur bör en förteckning om personuppgiftsbehandlingar se ut?

Goda exempel från Göteborgs stad
Pdf, 552 kB.
Jan A Svensson, informationssäkerhetschef/CISO i Göteborgs stad berättar om deras arbete bland annat om metoden som används för att bedöma förordningens effekter för staden, behov av ändringar av befintliga styr- och stöddokument samt förhållningssätt gällande vissa krav.

SKL och Dataskyddsförordning Pdf, 242 kB. Pål Resare, Jurist SKL
Pål Resare berättar vad som görs och hur man stödjer kommunerna kring dataskyddsförordningen?  m.m.

Vad finns det för stöd för kommunerna Pdf, 412 kB.?
Tore Johnsson, Samordnare för digital agenda i Västra Götaland berättar om digitaliseringsrådets arbete.


Sidan är senast publicerad