VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Informationsdag NPÖ

Syftet med dagen var att öka kunskap om Nationell patientöverskikt - NPÖs innehåll och användning.

Presentation

NPÖ nu och framtid
Lena Bernhardsson, Funktionsförvaltare Melior, Objektspecialist med samordningsansvar

Erfarenheter från införandeprojektet 2013-2015 samt erfarenheter från Grästorp
Carina Arvidsson MAS Grästorp

Sluta faxa! Börja utnyttja informationen i NPÖ! Inforamtion från projektet.
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund

Erfarenheter och diskussion Alingsås – ”så här arbetar vi”, Införande, användning, nyttor, organisation mm
IT-samordnare Susanne Sandberg, enhetschef Karin Grund, MAS Kristina Bornhall samt David Hansen sjuksköterska

Lysekil kunde inte komma men i deras presentation finns några intressanta exempel på  framgångsfaktorer från Malin Petzäll MAS.


Målgrupp:

Arbetsterapeut, chef, fysioterapeut, MAS, sjuksköterska och verksamhetsansvarig

TID OCH PLATS

Plats: Uddevalla

 

Tid: -

SH
sara herrman

Sara Herrman
Digitaliseringsstrateg Fyrbodal

Telefon: 0702-070 060
e-post: sara.herrman@vastkom.se

Sidan är senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084