VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Informationsdag NPÖ

Syftet med dagen var att öka kunskap om Nationell patientöverskikt - NPÖs innehåll och användning.

Presentation

NPÖ nu och framtid Powerpoint, 1 MB.
Lena Bernhardsson, Funktionsförvaltare Melior, Objektspecialist med samordningsansvar

Erfarenheter från införandeprojektet Powerpoint, 241 kB. 2013-2015 samt erfarenheter från Grästorp
Carina Arvidsson MAS Grästorp

Sluta faxa! Börja utnyttja informationen i NPÖ Powerpoint, 6 MB.! Inforamtion från projektet.
Siv Torstensson, Fyrbodals kommunalförbund

Erfarenheter och diskussion Alingsås Powerpoint, 287 kB. – ”så här arbetar vi”, Införande, användning, nyttor, organisation mm
IT-samordnare Susanne Sandberg, enhetschef Karin Grund, MAS Kristina Bornhall samt David Hansen sjuksköterska

Lysekil kunde inte komma men i deras presentation finns några intressanta exempel på  framgångsfaktorer Powerpoint, 5 MB. från Malin Petzäll MAS.


Målgrupp:

Arbetsterapeut, chef, fysioterapeut, MAS, sjuksköterska och verksamhetsansvarig

TID OCH PLATS

Plats: Uddevalla

 

Tid: -

Sidan är senast publicerad