VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Information om mobila trygghetslarm med GPS-funktion inom Socialtjänsten

  • Hur fungerar ett mobilt trygghetslarm med GPS-funktion?
  • Vilka behov finns och vilka möjligheter?
  • Exempel på gränsdragning av funktionen utanför det egna hemmet.

Föreläsare

Mona Arlehed, Grundare och marknadsansvarig - Staying active AB

Monas presentation


Agneta Aldor, Projektledare avd för verksamhetsstöd - Lidingö kommun

Agnetas presentation

Seminarierna genomfördes i Skövde 3 december och i Uddevalla den 4 december 2015.

Inspiration

Västeråsmodellen - en riktlinje för införande av trygghetsskapande länk till annan webbplats
teknik inom vård och omsorg.länk till annan webbplatsTID OCH PLATS

Plats: Genomförd

 

Tid: -

FRÅGOR

Kontakt: MaaritLiljeroth 0708-424781 eller maarit.liljeroth@borasregionen.se

Sidan är senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084