VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation - Införande av digitala tjänster, trygghetslarm

Syfte med utbildningen var att stödja regioner och kommuner att digitalisera sina trygghetslarm. Utbildningen syftade också till att stimulera en fortsatt utveckling och användande av välfärdsteknik. Utbildningen är en del av regeringsuppdraget, projektet digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Utbildningen anordnades av Myndigheten för delaktighet

 Inlednings ppt Pdf, 2 MB.

”Drift och förvaltning”, rutiner och riktlinjer och vad ska man tänka på både inför införandet av digitala trygghetslarm men även efter ett införande är genomfört.

Presentation ppt Niclas Brissmalm Pdf, 2 MB.

”Teknik för att digitalisera”, från analoga till digitala trygghetslarm samt varför ska man digitalisera.

Presentation ppt Kjell Thuné Pdf, 4 MB.

 

TID OCH PLATS

Plats: Herrljunga och Göteborg

 

Tid: -

Sidan är senast publicerad