VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: Framtidens vårdinformationsmiljö - Möjlighet för kommunernas elevhälsa och hemsjukvård?

VästKom och Västra Götalandsregionen bjöd in till samtal om framtidens vårdinformationsmiljö, ur ett kommunperspektiv.

Under dagen får du en samlad bild av VGRs satsningar inom Omställningsprogrammet, Folkhälsoarbetet och programmet för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Genom att vi utgår från invånarens/patientens perspektiv kommer kommunerna vara en än mer viktig medaktör i framtidens vård. Genom FVM-programmet deltar kommunerna och Västra Götalandsregionen i samma upphandling av kärnsystem, vilket är en förutsättning för att nå framtidens vårdinformationsmiljö. Men vilka möjligheter och åtaganden innebär det för respektive kommun, beroende på om kommunen avropar en eller flera optioner från upphandlingen?

Filmer från dagen

Intro och folkhälsoarbete, samt omställningsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Dokumentation: 1, 3, 5, 2)
Livesändning har vissa problem med ljud- och bildkvalitén), vi ska försöka få länkat klipp med högre kvalitet

Framtidens vårdinformationsmiljö (Dokumentation: 6)
Film 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunala optioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Dokumentation: 7)

Bakgrund

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen upphandlar nu ett nytt kärnsystem. Med framtidens vårdinformationsmiljö ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Detta är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning någonsin. Kommunerna i länet har skrivit på fullmakt för att kunna avropa tre optioner.

  • IT -stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare,
  • Journalsystem för elevhälsa och
  • Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård Hemsjukvård.

Västra Götalandsregionen ställer om sin hälso- och sjukvård för att möta invånarnas behov av delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och närhet. Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god hälsa i befolkningen. Regionen ska erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

I kommunerna utförs hälso- och sjukvård inom den kommunala hemsjukvården och i den medicinska delen av elevhälsan. Idag är inte informationen tillgänglig för den som behöver den oavsett om du är invånare eller vårdgivare. Västra Götalandsregionens vision med framtidens vårdinformationsmiljö är att all information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. Med införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på.

Kan vi tillsammans skapa en vårdsinformationsmiljö till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare?

Agenda

Tid9.30

Registrering och fika


10:00

Välkommen och inledning

Thomas Jungbeck och Karl Fors, VästKom

10:30

Omställningsprogrammet - Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen, med fokus på "den nära vården".

Jan Eriksson / Tobias Nilsson, Programkontoret omställningen

11:10

God och jämlik hälsa, Handlingsplan fullföljda studier, med fokus insatser kopplade till elevhälsan

Elisabeth Rahmberg, Folkhälsoenheten

11:40

Samtal/dialog

Karl Fors, VästKom

12:00

Gemensam lunch


13:00

Program framtidens vårdinformationsmiljö

Ragnar Lindblad, Program framtidens vårdinformationsmiljö, Thomas Jungbeck VästKom


Kommunala optioner


Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgs kommunalförbund, Anna Lindelöf VästKom, Härryda kommun

14.30

Fika


14:50

Samtal om möjligheter, åtagande och utmaningar

Karl Fors, VästKom

15:45

Sammanfattning av dagen

Thomas Jungbeck och Karl Fors, VästKom

16:00

Slut 


TID OCH PLATS

Plats: Skövde, Göteborg, Borås, Uddevalla

 

Tid: 9:30-16:00

Vårdinformationsmiljö

Med vårdinformationsmiljö menas de strukturella förutsättningar som på ett eller
annat sätt påverkar vilken information som finns tillgänglig för invånare, patienter
och hälso- och sjukvårdspersonal när de behöver den. En väl fungerande vårdinformationsmiljö förutsätter bland annat:

  • Ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på
  • Enighet om när och hur information dokumenteras
  • Standardiserade termer och begrepp
  • En gemensam bild av hur informationen ska tolkas
  • En modern och sammanhållen IT-infrastruktur och andra tekniska förutsättningar

Sidan är senast publicerad