VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: EUs nya dataskyddsförordning - Tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder och möjligheter

Presentationer och Filmer från

Filmer är uppdelade per talare samt med tydlig information om vilket ämne/området som för närvarande behandlas för att enklare hitta i materialet.

Karlstads kommun (Peter Olsson och Mats Jensen)
Värmlands samordnade arbete med personuppgiftshantering med fokus på identitet och åtkomst. Powerpoint, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Förtydligat innehåll och presentation av talarna

Karlstads kommun

Peter Olsson
Peter har under de senaste fem åren verkat som chef för Utveckling IT och var innan dess IT controller med ansvar för uppbyggnad av affärsverksamheten samt införande av lednings- och kvalitetsystemet för IT-avdelningen. I sin nuvarande roll som Affärsstrateg på Strategisk Ledning IT inom kommunledningskontoret verkar han för ökad digitalisering av hela kommunkoncernen på lite längre sikt där de flesta aktiviteterna ger resultat på 2-5 års sikt. Arbetet kräver uthållighet och förståelse för den politiskt styrda organisationen.

Peter är även Samordnare för Värmlands gemensamma drift och servicenämnd med uppdrag att effektivisera och samordna IT-stödet. Generellt är uppdraget digitalisering av den offentliga sektorn med målgruppen medborgare i hela länet samt ca 25000 medarbetare inom alla kommuner och landstinget i länet. Praktiskt så driver Peter samverkan i upphandlingar och införande av gemensamma system baserat på flera olika nivåer av samverkansformer.

Mats Jensen
Mats har varit aktiv 23 år i IT-branschen både privat och kommunalt och är väldigt utvecklingsfokuserad med målet att uppnå förbättringar och resultat. Är idag Enhetschef för Strategisk Styrning IT på IT-avdelningen i Karlstads kommun med ansvar för 15 medarbetare i roller så som kundansvariga, arkitekter, projektledare, projektkoordinator, tjänstekoordinator, testledare, kommunikatör, IT-controller och IT-ekonom. Mats uppdrag är att arbete på 1-3 års sikt för att säkerställa genomförandet av de förändringar av IT-stödet som deras kunder och IT själva planerar. Arbetet formaliseras via årsplaner, utifrån förvaltningsmodellen PM3. Utgångspunkten är kända aktiviteter som enheten resurssätter och koordinerar, ungefär 300 uppdrag om året.

Karlstad kommun har en central IT-avdelning där hela kommunen och dess bolag är kunder. Utöver det har de även Regionförbundet (Region Värmland), Räddningstjänstförbundet i Karlstadsregion och övriga kommuner i Värmland som kunder. De är helt och hållet intäktsfinansierade och de tjänster de säljer måste vara attraktiva och fylla kundernas behov samt utvecklas med förändrade behov. Man jobbar tätt med den Strategiska enheten där Peter Ohlsson ingår men också naturligtvis med sina enheter för Förvaltning och Drift samt Service och Support.

 

Micro Focus

Hur påverkar dataskydsförordningen IT-arkitekturen i en Svensk kommun?
Information om verktyg och arkitektur för personuppgiftshantering samt erfarenheter från såväl kommuner som myndigheter. Förslag ges på korta och långsiktiga åtgärder.

David Ahlén
David har lång och stor erfarenhet inom Identity och Access Management (IAM) området. Jobbar frekvent med vad den nya dataskyddsförordningen innebär och hur tekniska tjänster kan användas för att möta de nya krav som ställs.

Lars Nikamo
Lars har lång erfarenhet av framförallt identitet- och säkerhetslösningar samt försäljning såväl ur ett tekniskt som affärsmässigt perspektiv. Van talare som ofta engageras i olika sammanhang.

Certezza

Kort om E-legitimationer
Huddinge har nyligen fått sina E-tjänstelegitimationer godkända av E-legnämnden. För övrigt först ut i nationen att bli godkänd. Thomas delar sina erfarenheter från arbetet med att dels sjösätta lösningen, dels från själva granskningsarbetet.

Arbeta metodiskt med IT-säkerhet
Aldrig har listan över regulatoriska krav som har direkt påverkan på informations- och IT-säkerhetsarbetet i kommunen varit längre. Socialstyrelsens föreskrifter, Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen bara för att nämna några. Att se dessa som enskilda företeelser är det sämsta tänkbara. I grunden har de alla samma ambitioner, ordning och reda, skydda det som är skyddsvärt. Trots detta är det få som fortfarande arbetar metodiskt med informations- och IT-säkerhetsutmaningarna. Thomas delar sina erfarenheter från att ha ”limmat ihop” informations- och IT-säkerhetsarbetet åtskilliga gånger.

Thomas Nilsson
Ser sig själv som en pragmatisk säkerhetsnörd som har varit verksam i branschen i över 30 år. Grundade och driver det oberoende informations- och IT-säkerhetsföretaget Certezza som i dagarna fyller 20 år. Står likt bolaget med ett ben i informationssäkerhetsområdet och med ett ben i IT-säkerhetsområdet. Den ständiga utmaningen hos det stora flertalet är att få detta till en fungerande helhet vilket också är symbiost med vad Thomas ägnar stora delen av sin tid att hjälpa organisationer med.

 

Karlstads universitet

Privacy by design rent konkret från en insnöad forskare
Tobias kommer berätta hur han utvecklade integritetsvänlig teknik i det europeiska forskningsprojektet A4Cloud (a4cloud.eu) och hur de rent konkret tacklade många av de krav kring dataskydd som finns i dataskyddsförordningen. Bland annat utvecklades verktyg för att ge användare av molntjänster bättre insyn i hur deras personuppgifter används i sann privacy by design anda.

Tobias Pulls
Tobias Pulls är postdoktor på Datavetenskap på Karlstads universitet och forskar kring personlig integritet, datasäkerhet och mänskliga rättigheter. Han deltog i EU FP7 projektet A4Cloud (a4cloud.eu) och har utvecklat integritetsvänlig teknik ("PETs") för att ge användare av molntjänster bättre insyn i hur deras personuppgifter används. Tobias forskar även kring Tor (http://torproject.org/ Länk till annan webbplats.) för att göra det svårare att övervaka vad som sker i nätverket och förhindra censur.

Arrangör: VästKom

TID OCH PLATS

Plats: Radisson Blue, Södra Hamngatan 59 Göteborg

 

Tid: 09.00-16.00

Sidan är senast publicerad