VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation: EUs nya dataskyddsförordning

Presentationer

Gamla PuL och nya förordningen 
Bakgrund och exempel på nyheter som en kommun behöver ha koll på.
Agnes Hammarstrand, IT-advokat

Datainspektionen - Tillsyn av lagen 
Datainspektionens roll. Sanktioner för kommuner. Svensk anpassning, påverkan på andra lagar och krav. Dataskyddsombudets roll.
Eva-Maria Broberg och Lisa Johansson från Datainspektionen

Informationssäkerhet utifrån nya krav i förordningen och NIS-direktivet
(Network- and Information Security)
Vilket stöd finns för kommunerna
 
Helena Andersson från MSB

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

 

Tid: 09.30-16.00

AK

Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg Skaraborg

Telefon: 076-136 47 41
e-post: adam.krantz@vastkom.se

Sidan är senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084