VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dokumentation - Avslutningskonferens
projekt KLISTER - kommunifierat metodstöd för GAP-analys

Välkommen till projektet KLISTERs avslutningskonferens. Under dagen presenteras projektets resultat och de erfarenheter som projektet gjort under framtagande och pilottest av metod för GAP-analys av informationssäkerhet i kommunal verksamhet. Projektet men också få tips på hur du genomför en GAP-analys på bästa sätt i din verksamhet.

Här kan du läsa mer om projekt KLISTERs mål och uppdrag.

Dokument

Slutrapport Projekt KLISTER Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation Avslutningskonferens Projekt KLISTER Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Skövde
Under förmiddagen presenterar representanter från Högskolan i Skövde det:

  • kommunifierade metodstödet för GAP-analys
  • resultat och erfarenheter från genomförd Pilot av den kommunifierade metoden

Representanter från pilotkommunerna
Några av pilotkommunerna berättar om sina erfarenheter utifrån genomförda GAP-analyser i respektive kommun

Carl Söderström Informationssäkerhetssamordnare Borlänge kommun
Carl berättar om hur Borlänge kommun har arbetat med informationssäkerhet i sin verksamhet. Borlänge är den första kommunen i Sverige som har certifierats mot standarden ISO 27001. ISO 27001-27002 är den standard som GAP-analysen utgår ifrån när man mäter gapet.

Hur går vi vidare?
Avslutande diskussion på hur arbetet med informationssäkerhet kan gå vidare.TID OCH PLATS

Plats: Genomförd

 

Tid: -

KONTAKT

Maria nilsson
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500-497235
e-post: maria.nilsson@skaraborg.se

Sidan är senast publicerad