VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR (SRO)

Samrådsorganet (SRO)

För att hantera samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna inom området hälso- och sjukvård samt socialtjänst och vård och omsorg finns det politiska samrådsorganet (SRO), som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Senast publicerad