VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Remiss - VästKoms verksamhetsplan 2021-2023

VästKom kansli har på uppdrag av VästKoms styrelse tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan 2021-2023. Verksamhetsplanen finns nu i remissversion. VästKoms arbetsutskott beslutade den 6 november att skicka ut planen på remiss.

Remissen går främst till kommunalförbunden som svarar samlat via länken som skickats per e-post. Det finns även möjlighet för enskilda handläggare i förbunden, i kommunerna eller inom VästKom att svara på remissen med hjälp av den utskickade länken.

Tack för att ni svarar och hjälper oss att utveckla verksamhetsplanen!

Ann-Charlotte Järnström

VD, VästKom


Remissperioden är från 2020-11-17 till 2021-02-16 kl 17:00

Senast publicerad