VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKoms styrelse

VästKom har en styrelse bestående av 16 ledamöter. Dessa väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna, det vill säga kommunalförbunden. Varje förbund nominerar fyra ledamöter. Styrelsens arbetsutskott består av de fyra styrelseordförandena i kommunalförbunden.

Axel Josefson (m)
Göteborgs Stad
Ordförande VästKoms styrelse

Ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Göteborgs Stad

Ulf Olsson (s)
Borås Stad
Vice ordförande VästKoms styrelse

Orförande kommunstyrelsen Borås Stad 
Ledamot Boråsregionens Kommunalförbund

Bengt Hilmersson (c)
Vårgårda kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Stefan Carlsson (s)
Svenljunga
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Svenljunga kommun

Annette Carlson (m)
Borås Stad
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Borås Stad

Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommmun
3:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Kungälvs kommun

Marith Hesse (m)
Partille kommmun

2:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund

Marina Johansson (s)
Göteborgs Stad
1:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ledamot/kommunalråd kommunstyrelsen Göteborgs Stad.

Martin Carling (c)
Dals-Eds kommun
Ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun

Paul Åkerlund (s)
Trollhättans stad
1:e vice ordförande Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Trollhättans Stad

Liselotte Fröjd (m) 
Tanums kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Tanums kommun

Ingemar Samuelsson (s) 
Uddevalla kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Uddevalla kommun

Katarina Jonsson (m)
Skövde kommun
Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Skövde kommun

Anna-Karin Skatt (s)
Tidaholms kommun
2:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Tidaholms kommun

Jonas Sundström (s)
Lidköpings kommun
1:e vice ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Lidköpings kommun

Johan Abrahamsson (m)
Mariestads kommun
3:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Senast publicerad