VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom Ledningsråd 2023

Ledningsrådets Verksamhetsidé

Ledningsrådet ska vara rådgivande och vara ett professionellt och sakkunnigt stöd till den politiska ledningen och till VD i VästKom.

Ledningsrådet företräder kommunalförbunden och de 49 medlemskommunerna i gemensamma regionala frågor och utvecklingsinsatser som vinner på att hanteras länsgemensamt. Dessa frågor definieras i VästKoms verksamhetsplan.

Ledningsrådet består av de fyra förbundsdirektörerna i kommunalförbunden och VD för VästKom.

Ledningsrådets värderingar och arbetssätt

I ledningsrådet företräder vi de fyra kommunalförbunden samtidigt som vi jobbar för helheten och 49-perspektivet.

  • Vi ger varandra inspiration. Lyssnar och lär, hämtar kraft och gör skillnad, får bidrag till hemmaplan.
  • Vi stärker varandra i våra uppdrag.
  • Vi är stödjande till VD och därmed även stödjande och vägledande för våra gemensamma medarbetare som jobbar med samverkansfrågor ur ett 49-perspektiv
  • Vi är beredande för styrelsen, Västgrupp och BHU och SRO.

Ledningsrådets roll i VästKoms ärendehantering

Ledningsrådets roll i VästKoms ärendehantering

Senast publicerad